Gävle Diakoniförening, en ideell förening sedan 1919


Gävle Diakoniförening, vars mottagning kallas Diakonirådet, är en ideell förening som förvaltar fonder, stiftelser, testamentsmedel och gåvor skänkta av privatpersoner.


Avkastningen ska gå till ekonomiskt behövande. Speciella ändamål är angivna men det ska gå till "livets basbehov". Personer boende och folkbokförda inom Gävle Församling (som tidigare var följande församlingar: Heliga Trefaldighet, Staffans, Maria och Bomhus), kan ansöka om stöd hos Diakonirådet.


Föreningen bildades 1919 och har haft olika verksamhet genom åren.

På 60-talet kallades den för ”Hjälpbyrån” och delade i första hand ut kläder och matkassar. Idag ges bidrag genom att betala räkningar och dela ut rekvisitioner.


Arbetet leds av en styrelse på 9 personer. Beslut om stöd fattas av arbetsutskottet som sammanträder 1 gång per vecka. Beslut som rör organisationer och sammanslutningar handläggs av ekonomiutskottet. Diakonirådet stöder flera olika sociala projekt i Gävle. Man ingår i ett nätverk för social ekonomi som heter EKC - Ekonomiskt Kunskaps Center.


Styrelsen

Thomas Erixon, ordf.

Micael Dahlberg, vice ordf.

Ulla Hamrén

Ing-Marie Lundberg

Enar Nilsson

Örjan Ohlström

Per Rask

Inger Sundblom

Lars-Erik Sundin


Suppleanter

Marianne Bengtsson

Elenor Kallberg

Elisabet Nilsson