På spaning efter en bättre ekonomi?

Lär dig mer om din privatekonomi


Diakonirådet erbjuder dig:


Coachning

Tillsammans med dig:

*går vi igenom din ekonomi

*gör vi en månadsbudget

*ser vi på vad nästa steg är

*överklagar vi beslut

*tar vi kontakt med myndigheter

Ring och boka en tid, besöket är kostnadsfritt och tar ca 60 min.


Föreläsning

Vi håller föreläsningar om hushållsekonomi utifrån olika perspektiv. Föreläsningen kan hållas här hos oss om det är ett färre antal åhörare eller på din arbetsplats.

Ring och boka.
Arrangemang i samarbete med EKC - Ekonomiskt Kunskaps Center i Gävle.